Syge børn

Syge børn skal passes hjemme. Barnet har brug for jeres omsorg og kan desuden smitte de andre børn samt personalet i institutionen.
En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, som det plejer, uden at kræve særlig pasning. Barnet skal kunne lege inde som ude, uafhængigt af vejr og vind, og have energi og overskud til dagens aktiviteter, udflugter, leg, samvær m.m.

Når der skal tages stilling til, om et barn er rask eller syg, er det vigtigste altid at vurdere barnets almentilstand.
En ændring af barnets almentilstand og dermed batnets adfærd kan vurderes ud fra følgende:

• Barnet er mat, klattet, pylret, urolig og/eller grædende

• Barnet ikke vil lege, som det plejer, men helst vil ligge eller sidde stille

• Barnet ikke har lyst til at spise eller drikke, som det plejer

• Barnet ikke deltager i de almindelige aktiviteter

I enkelte tilfælde kan barnet have en smitsom sygdom, som ikke nødvendigvis har indflydelse på barnets almentilstand – Eks børnesår. Barnet skal blive hjemme til det ikke mere smitter.
Rådgivning fra personalet er i samarbejde med Solrød kommunes sundhedspleje i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitsomme sygdomme.
Er der tvivlspørgsmål vedr. barnets almentilstand/sygdom, bør du kontakte egen læge.
Har dit barn brug for salve, penicillin eller anden behandling af sygdom, udslet m.m. skal dette gives af forældrene eller andre omsorgspersoner i hjemmet.
Personalet har ingen sundhedsfaglig uddannelse og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Har dit barn kroniske lidelser der kræver særlig behandling, vil dette foregå i et skærpet samarbejde med den enkelte familie, familiens læge samt sundhedsplejen i Solrød Kommune og personalet i Tryllehytten.

Sundhedsstyrelsens pjece om smitsomme sygdomme hos børn

Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Siden er sidst ændret: 11-04-2017 Til top