Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Tryllehytten

I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor fokus endvidere er at skabe udvikling i det enkelte dagtilbud. Således samles den viden og information der genereres på baggrund af tilsynene til både generelle og lokale udviklingsindsatser alle med fokus på at sikre børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Fokuspunkter ved det pædagogiske tilsyn efteråret 2017:

* Lederens status pådagtilbuddets udvikling

* Den daglige pædagogiske praksis

* Politiske mål, resultatmål og indsatser i praksis

* Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger

* Læingsmiljø

Lederen udfylder de første sider med korte beskrivelser, gerne i punktform. Beskrivelserne skal dog give et indtryk af dagtilbuddet.

Besvarelsen sendes til den pædagogiske konsulent inden tilsynet.

Iagttagelser vedr. børne- og læringsmiljøet udfyldes af den pædagogiske konsulent ved tilsynsbesøget.

Der gives en tilbagemelding på tilsynet på et efterfølgende møde mellem den pædagogiske konsulent, lederen og eventuelt andre relevante deltagere.

 du kan læse yderligere

Siden er sidst ændret: 17-06-2019 Til top